Ogłoszenia na Niedzielę Palmową 28 marca 2021 r.

przez | 27 marca 2021

Zasmuceni zaistniałą sytuacją epidemiczną, nie traćmy ducha! Tegoroczne Święta Wielkanocne przeżywajmy z jeszcze głębszą wiarą. Uczestniczących w nabożeństwach i Mszach Świętych proszę o zakrywanie ust i nosa maseczką. Podczas Mszy świętej sprawowanej w naszym kościele, może uczestniczyć 9 osób. Dziękuję za odpowiedzialność i stosowanie się do wytycznych władz państwowych.
1. Liturgia Niedzieli Palmowej wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak i dziś przychodzi do każdego i każdej z nas. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie wzbudzili z Panem Jezusem szczery żal za nasze grzechy po to, aby ucieszyć się nowym życiem, które ofiaruje nam Zmartwychwstały Chrystus. Poświęcenie palm na wszystkich Mszach świętych.
2. Przed nami: Wielki Czwartek – dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa i eucharystii. Święto wszystkich kapłanów. W katedrze kieleckiej ks. bp odprawi Mszę Świętą Krzyżma, podczas której zostanie poświęcony olej chorych i krzyżmo służące do namaszczania podczas chrztu, bierzmowania i sakramentu święceń. Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00 rozpoczniemy Triduum Paschalne. Zakończenie liturgii Wielkiego Czwartku o godzinie 20.00.
3. Wielki Piątek. Dzień śmierci Zbawiciela. Obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa małe) Początek Liturgii o godzinie 17.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a później rozpoczniemy Liturgię Wielkiego Piątku. Zakończenie Adoracji przy Grobie Pana Jezusa o 21.00
4. Wielka sobota. Dzień czuwania przed Zmartwychwstaniem Pańskim i dzień adoracji Najświętszego Sakramentu. Ze względów epidemicznych nie będzie poświęcenia pokarmów w kościele, ale wokół kościoła o godzinie 9.00; 10.00 i 11.00.
Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od spożywania pokarmów mięsnych. W sobotni wieczór rozpoczniemy Liturgię Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego o godzinie 19.00, która zakończy się symboliczną procesją rezurekcyjną wewnątrz kościoła i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem przed drzwiami kościoła dla całej naszej Parafii. Tak jak pierwsi chrześcijanie czuwajmy w tę świętą noc i módlmy się, aby Zmartwychwstały Chrystus dał nam nadzieję i silną wiarę. W Niedzielę zmartwychwstania Msze święte o godzinie 8.00; 10.00; 12.00
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu indywidualnie. Pamiętajmy o tym, aby przeżyć ten święty czas w zadumie i skupieniu, prosząc Dobrego Boga o opiekę nad nami grzesznymi.

6. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na ogrzewanie naszego kościoła.

7. Pragnę podziękować: P. Barbarze Opiła, P. Jolancie Krzemińskiej i P. Annie Zając za posprzątanie naszej świątyni. Zapraszam do szczególnej troski o nasz kościół kolejne dwie rodziny z ul. Błonie w środę do południa.

8. BÓG ZAPŁAĆ za złożone ofiary.

9. Można nabyć w zakrystii baranki wielkanocne, ofiara jest przeznaczona na wsparcie działań Caritas Diecezji Kieleckiej.

10. Spotkanie z ministrantami w wielki czwartek, g.10.00; piątek g.11.00; i sobotę o g.11.00

11. Na ubezpieczenie Kościoła ofiarę złożyli: Henryk Tomczyk, Ewa Kuc, Halina Kłapcia, Leszek Suchecki, Krystyna Krzysztofczyk, Mucha Tomasz, Karbowniczek Marek.

12. Pogłębiajmy naszą wiarę czytając prasę katolicką: „Gościa niedzielnego” i „Niedzielę”

13. W Wielki Poniedziałek udam się do chorych z Komunią świętą, proszę chorych zgłaszać w zakrystii.

14. Bądźmy za siebie odpowiedzialni, przestrzegajmy wytycznych Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Pragnę Was Wszystkich Parafian pozdrowić. Zapewniam o mojej modlitwie. Niech czas zbliżających się Wielkich Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, obudzi w nas tęsknotę za prawdziwymi Bożymi wartościami.
Na zakończenie udzielę Wam Bożego błogosławieństwa. Wszyscy Święci – módlcie się za nami.