Grono Przyjaciół Seminarium

CELE STOWARZYSZENIA

 • modlitwa za powołanych i o nowe powołania;
 • tworzenie korzystnego klimatu wokół Seminarium i sprawy powołań;
 • ofiary duchowe (posty, wyrzeczenia, cierpienia…) w intencji Seminarium i powołań do kapłaństwa;
 • w miarę możliwości – praca społeczna na rzecz Seminarium lub ofiary materialne.

Kto może należeć do “Grona Przyjaciół WSD w Kielcach?
Osoby pełnoletnie, które złożą pisemny wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia, a także dzieci (za zgodą rodziców!).
W sposób szczególny zachęcamy do współpracy z Seminarium:

 • rodziny księży, alumnów, sióstr zakonnych i ministrantów;
 • chorych i cierpiących (bezcenny skarb ich modlitw i cierpienia!)
 • wszystkich wrażliwych na sprawę powołań i tych, którym leży na sercu dobro naszego Seminarium.

Formy uczestnictwa i zobowiązania:
1. Przyjaciel Seminarium – może nim być tylko osoba dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. “Pod Twoją obronę…”) oraz wniesie składkę w wysokości 1 zł na miesiąc
2. Sympatyk Seminarium – może nim być osoba niepełnoletnia lub dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. “Pod Twoją obronę…”) oraz – w miarę możliwości – postara się nieść pomoc materialną dla Seminarium. Nie płaci żadnej składki obowiązkowej!
Przywileje:
Za wszystkich Przyjaciół i Sympatyków – żywych jak i zmarłych – modli się codziennie nasze Seminarium. W ich intencji jest odprawiana Msza Św. w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Każdy Przyjaciel otrzyma legitymację. Ponadto każdy Przyjaciel i Sympatyk Seminarium otrzyma 2 razy do roku „List do Przyjaciół” informujący o życiu w Seminarium.

Grono Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w naszej parafii:

 • Katarzyna Bienias
 • Wanda Kruszyńska
 • Janina Krzemińska
 • Zofia Pietras
 • Daniela Wierzbowska
 • Paweł Latos
 • Marianna Latos
 • Marta Lonc
 • Marianna Kozuba
 • Leokadia Kozik
 • Anna Adamusik
 • Ewa Kucmin
 • Piotr Janus
 • Magdalena Jamrozy
 • Monika Pragnąca
 • Łukasz Przechera
 • Kamila Zelga
 • Dominik Oblizajek
 • Klaudia Krzysztofczyk
 • Anna Nowak
 • Marlena Latos
 • Sylwia Nowak
 • Kamila Sambór
 • Sylwia Kwiecień
 • Ewelina Brzezińska
 • Hubert Kucmin
 • Aleksandra Przechera
 • Kamil Wesołowski