Ogłoszenia na Niedzielę Palmową 10 kwietnia 2022 r.

przez | 14 kwietnia 2022

 

1. Liturgia Niedzieli Palmowej wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak i dziś przychodzi do każdego i każdej z nas. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal za nasze grzechy po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.
2. Przed nami: Wielki Czwartek – dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa i eucharystii. Święto wszystkich kapłanów. W katedrze kieleckiej ks. bp odprawi Mszę Świętą Krzyżma, podczas której zostanie poświęcony olej chorych i krzyżmo służące do namaszczania podczas chrztu, bierzmowania i sakramentu święceń. My zgromadzimy się w Wielki Czwartek o godzinie 18.00. Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy Triduum Paschalne. Adoracja Najświętszego Sakramentu w tzw. Ciemnicy, która oznacza Ogród Oliwny do g. 22.00.
3. Wielki Piątek. Dzień śmierci Zbawiciela. Obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa małe) Początek Liturgii o godzinie 17.00. Ofiary składane na tacę w Wielki Piątek podczas adoracji Krzyża przeznaczone są na odnowienie zabytków chrześcijańskich w Ziemi Świętej. Adoracja przy Grobie Pana Jezusa do 23.00
Porządek adoracji w Wielki Piątek:
g. 7 – 8 Róża Różańcowa św. Antoniego,
g. 8 – 9 Róża Różańcowa św. Faustyny,
g. 9 – 10 Róża Różańcowa św. Jana Pawła II,
g. 12 – 13 mieszkańcy Kamyszowa,
g. 13 – 14 mieszkańcy Cudzynowic: Błonia, Topolska, Górka,
g. 14 – 15 dzieci z rodzicami,
g. 15 – 16 Róża Różańcowa z Kamyszowa

Po zakończeniu Liturgii Wielkiego Piątku śpiewamy trzy części Gorzkich Żali.

g. 20 – 21 kandydaci do bierzmowania – młodzież
g. 21 – 23 adoracja prywatna. Niech Jezus w naszym kościele ani przez chwilę nie będzie sam.

Proszę strażaków o czuwanie przy grobie Pana Jezusa.

4. Wielka sobota. Dzień czuwania przed Zmartwychwstaniem Pańskim i dzień adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od spożywania pokarmów mięsnych. W sobotni wieczór rozpoczniemy Liturgię Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego. Początek o godzinie 18.00. Przynosimy ze sobą świece. Po liturgii kościół będzie otwarty do godziny 21.00.

Adoracja w Wielką Sobotę:
od g. 14 do g. 15 Rynek i Koszycka,
od g. 15 do g. 16 Szkolna, Zbożowa, Owocowa, Budzyńska,
od g. 16 do g. 18 adoracja prywatna

5. Poświęcenie pokarmów o godzinie 9.00, 10.00 i 11.00.

6. Pamiętajmy o tym, aby przeżyć ten święty czas w zadumie skupieniu, prosząc Dobrego Boga o opiekę nad nami grzesznymi.

7. Rezurekcja o godzinie 6.00 Proszę o pełną asystę, zabieramy na procesję feretrony, poduszki, chorągwie. Nie ma Mszy o godzinie 8.00!

8. Słowo wdzięczności kieruję do P. Wacława Września za okazaną pomoc.

9. Pragnę podziękować: P. Magdalenie i P. Michalinie Szwajca, oraz P. Beacie Kot za posprzątanie naszej świątyni. Złożyły także ofiarę na kwiaty. Zapraszam do szczególnej troski o nasz kościół cztery rodziny z ul. Owocowej w sobotę na godzinę 12.30.

10. Na ubezpieczenie Kościoła ofiarę złożyli: pewna osoba, Zofia Mol, Grzegorz Latos, Jan Kasprzyk

11. BÓG ZAPŁAĆ za złożone ofiary.

12. Można nabyć w zakrystii baranki wielkanocne, ofiara jest przeznaczona na wsparcie działań Caritas Diecezji Kieleckiej.

13. W poniedziałek 11 kwietnia do południa udam się z Komunią do chorych proszę o zgłoszenie ich w zakrystii.

14. Spotkanie z ministrantami w wielki czwartek, g.10.00; piątek g.10.00; i sobotę o g.11.30

15. Dziękuję za składane ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

16. Prasa katolicka: „Gość niedzielny” i „Niedziela”

18. Pamiętam w moich modlitwach o solenizantach i jubilatach.

Wszyscy Święci – módlcie się za nam