ogłoszenia: 16 sierpnia 2020 r.,20 niedziela zwykła

przez | 21 sierpnia 2020
  1. Dzisiaj (16 sierpnia) przed wszystkimi kościołami naszej diecezji odbywa się zbiórka pieniężna na rzecz poszkodowanych w Bejrucie (Liban). Niech poczucie chrześcijańskiego obowiązku pomocy drugiemu człowiekowi, który znalazł się w potrzebie, przynagli nas do realizacji ewangelicznego nakazu miłości bliźniego.

  2. Mszę Świętą dziękczynną za tegoroczne zbiory i żniwa – nasze parafialne dożynki, odprawimy 30 sierpnia o godzinie 12.00. Proszę rodziny z ulic Błonia i Topolskiej o przygotowanie zewnętrznej oprawy tej uroczystości.

  3. W liturgii tego tego tygodnia: w poniedziałek św. Jacka, w czwartek św. Bernarda, w piątek św. Piusa papieża, w sobotę NMP Królowej. Życzliwością i modlitwą otaczamy jubilatów i solenizantów tego tygodnia.

  4. Ofiarodawcy minionego tygodnia: na ubezpieczenie kościoła Stanisław Koziara, Józef Latos, Barbara Chamerska, Andrzej Dymek, Leokadia Kozik. Bóg zapłać za troskę o parafialny kościół.

  5. W imieniu parafian dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę i wczorajszą uroczystość: Mirosławie Marzec, Małgorzacie Malarze, Dawidowi Duszy, Beacie i Zbigniewowi Kwiatkowskim. Na następną niedzielę kościół przygotują następne dwie rodziny z ulicy Szkolnej.

  6. Gazety: Gość Niedzielny, Niedziela, Misje dzisiaj.

  7. Podczas pobytu w kościele, obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywanie nosa i ust. Zachowujemy dystans społeczny 1.5 m. Nie lekceważmy tych zaleceń.