Msze święte za zmarłego Śp. ks. Waldemara Pawlika

przez | 3 lipca 2021

Msze święte za zmarłego Proboszcza ks. Waldemara Pawlika

-Od młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania i ich rodziców, 30 listopada 2021 g. 18.00, -Od młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania i ich rodziców 22 września 2021 g 18.00
-Od Pań Katechetek: Jolanty, Katarzyny i Doroty, 6 grudnia 2020 g.18.00
-Od uczniów, rodziców i pracowników Szkoły Twórczej w Cudzynowicach, 20 września 2021 g.18.00
-Od rodziny Cebulów z Cudzynowic, 21 kwietnia 2021 g.18.00
-Od rodziny Wrześniów: Joanny i Dariusza, 13 kwietnia 2021 g. 18.00
-Od Andrzeja Latosa z rodziną, 31 maja 2021 g. 18.00
-Od rodziny Przecherów: Barbary i Roberta, 03 czerwca 2021 g 8.00
-Od rodziny Mrozowskich, 04 czerwca 2021 g. 18.00
-Od rodziny Nowaków: Ewy i Jacka, 15 czerwca 2021 g. 18.00
-Od rodzin Piwowarczyków i Nowaków z Kamyszowa, 25 czerwca 2021 g.18.00
-Od Grzegorza Latosa z rodziną, 06 grudnia 2021 g.18.00
-Od rodziny Cebulów z Cudzynowic, 16 listopada 2021 g.18.00
-Od mieszkańców Kamyszowa, 18 grudnia 2021 g.18.00,
-Od mieszkańców Kamyszowa, 26 stycznia 2021 g.18.00
-Od dzieci i młodzieży z parafii Cudzynowice, 17 września 2021 g.18.00
-Od rodziny Kowalskich z racji imienin Śp. ks. Proboszcza Waldemara, 19 grudnia 2021 g.10.00
-Od wszystkich ministrantów, 06 grudnia 2020 g.10.00
-Od Róż Różańcowych Św. Antoniego, 13 października 2021 g.18.00
-Od Róż Różańcowych Św. Faustyny, 21 października 2021 g.18.00
-Od Róż Różańcowych Św. Jana Pawła II, 30 października 2021 g.18.00
-Od Parafian z ul. Topolskiej, 12 stycznia 2021 g.18.00
-Od Parafian z ul. Błonie, 29 grudnia 2021 g.18.00
-Od Parafian z ul. Rynek, 24 grudnia 2021 g.24.00
-Od Parafian z ul. Koszyckiej, 22 sierpnia 2021 g.10.00
-Od Parafian z ul. Kolejowej, 30 sierpnia 2021 g.18.00
-Od Parafian z ul. Szkolnej, 31 sierpnia 2021 g.18.00
-Od Parafian z ul. Górka, 03 września 2021 g.18.00
-Od Parafian z ul. Budzyńskiej, 29 sierpnia 2021 g.18.00
-Od Parafian z ul. Zbożowej, 07 września 2021 g. 18.00
-Od Parafian z ul. Owocowej, 06 września 2021 g.18.00
-Od rodziny Molów z Kamyszowa, 03 listopada 2021 g.18.00
-Od Marii i Edwarda Broda , 04 września g.18.00
-Od s. Haliny i Sióstr Służebniczek 09 listopada 2021 g.18.00
-Od Zofii Suchecka 19 stycznia 2021 g.18.00
-Od Od młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania i ich rodziców, 17 października 2020 g.13.00
-Od ks. Proboszcza Artura Krążka, 30 listopada 2020 g.18.30
-Od Pań Katechetek: Jolanty, Katarzyny, Doroty, 06 grudnia 2020 g. 8.00
-Od Adama, 11 grudnia 2020 g. 18.00
-Od Parafian z racji imienin, 17 grudnia 2020 g. 18.30