gdy się zbieramy wraz z braćmi i wraz z kapłanem odprawiamy Eucharystię, powinniśmy zachować się, jak należy

przez | 14 czerwca 2020

 

Niech nasza modlitwa i nasze słowa będą pełne pokoju i bojaźni. Pamiętajmy o tym, że stajemy w obliczu Boga, a Jego uznanie mamy sobie zyskać tak postawą ciała, jak i sposobem wyrażania się przed Nim (…)”. „Na każdym miejscu są oczy Pana: dobrych i złych wypatrują”.
Toteż nawet i wówczas, gdy się zbieramy wraz z braćmi i wraz z kapłanem odprawiamy Eucharystię, powinniśmy zachować się, jak należy, nie odmawiać modlitw bezmyślnie i bezładnie, ani też krzykliwie zanosić do Boga nasze prośby. Albowiem Bóg słucha nie słów tylko, lecz serca modlącego się w pokorze; i nie trzeba Mu się przypominać głośnym wołaniem, bo przecież przenika On wszystkie myśli człowieka i sam nas o tym upewnia: „Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach?” – mówi, a także: „Wszystkie Kościoły poznają, że Ja jestem ten, co przenika nerki i serce”.
/Z dzieła świętego Cypriana, biskupa i męczennika, „O Modlitwie Pańskiej”/