odwołanie dyspensy od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

przez | 6 czerwca 2020
  • W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących uczestniczyć w Mszach Świętych, ks. Biskup Kielecki Jan Piotrowski odwołuje z dniem 1 czerwca 2020 r. udzieloną dyspensę od obowiązku udziału w Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane. Tym samym nieobecność na Mszach Świętych w niedzielę należy traktować jako grzech przeciw III przykazaniu.