Pielgrzymka nie wyklucza nikogo i w tym jest piękno Kościoła…

przez | 24 lipca 2019

Słowo Biskupa Kieleckiego na 38 Kielecką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę
„Z Maryją w mocy Bożego Ducha”

1. Drodzy diecezjanie! W tegoroczne wakacyjne dni tysiące polskich pielgrzymów znowu wyruszy w drogę, aby idąc szlakami pielgrzymich dróg ze swoich diecezji dotrzeć pod szczyt Jasnej Góry i tam, z sercem pełnym miłości i zawierzenia, pokłonić się Maryi, Matce Bożego Syna, Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. Niezależnie jednak od dni spędzonych na pielgrzymim szlaku, wszystkim przyświeca ten sam cel: powierzyć się Bogu przez Maryję.
Już wkrótce, 5 sierpnia 2019 r., rozpocznie się 38 Kielecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Tym razem powędrujemy pod hasłem: „Z Maryją w mocy Bożego Ducha”. Każdy, kto chce odkryć piękno, sens i głębię tegorocznego pielgrzymowania powinien wiedzieć, że Maryja, Matka Bożego Syna, uczy nas jak rozważać słowo Boże w naszym własnym sercu ­ osoby ochrzczonej ­ a więc konsekrowanej w imię Trójcy Świętej (por. Łk 2,51). Maryja uczy nas wierności każdemu życiowemu powołaniu: małżeńskiemu, rodzicielskiemu, kapłańskiemu i zakonnemu, idąc wiernie z Jezusem i za Jezusem od chwili poczęcia Go pod swoim sercem, dzięki mocy Ducha Świętego w dniu zwiastowania (por. Łk 1,26-38). Jednocześnie uczy nas całkowitego zaufania do Jezusa Boskiego Odkupiciela, abyśmy w chwilach codziennych ludzkich potrzeb potrafili słuchać Jego Bożego głosu. Jej rada z Kany Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5) jest ponadczasowa i zawsze aktualna.
2. Kochani Pielgrzymi! Tegoroczny plan 38 Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę jest tradycyjne ten sam. Powiedzie nas od prastarej Wiślicy ­ sprzed Cudownej Figury Uśmiechniętej Madonny Wiślickiej aż do Pani Łaskawiej Kieleckiej – i dalej drogami naszej diecezji, jej kolejnych parafii i sanktuariów maryjnych aż na Jasną Górę. Tam z pokorą i wdzięcznością uklękniemy przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, Jasnogórskiej Pani Zawierzenia.
Zabierając ze sobą pielgrzymi bagaż trzeba nam zabrać wraz z nim nie tyle jego ciężar, ale piękno duchowego przekonania, że idziemy wraz z Maryją w mocy Bożego Ducha. To skromne, ale jakże duchowo bogate wyzwanie, wskazuje nam na obfitość owoców Ducha Świętego, a ich imponującą listę odnajdujemy w liście św. Pawła Apostoła do Galatów, gdzie czytamy: „Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22-23).
Nasza wiara i rozum podpowiadają nam, że to duchowe bogactwo należy uczynić swoim, idąc za dobrą radą Apostoła Narodów: „Mając życie od Ducha, do Ducha też się stosujmy” (Ga 5,25). Odszukajmy więc w pamięci dzień naszego przyjęcia sakramentu bierzmowania, kiedy zgodnym chórem we wspólnotach parafialnych wyrażaliśmy wolę dobrego życia zgodnie z Bożymi Przykazaniami, otwarci na łaskę sakramentów świętych, zwłaszcza pojednania i pokuty oraz Eucharystii. Czy jesteśmy wierni tym zobowiązaniom? Nawet jeśli dziś nie podążamy wiernie Bożymi drogami życia, to Bóg, który jest MIŁOŚCIĄ, nie pogardza nami i nie zabiera nam nadziei na naszą osobistą przemianę. Ludzie, którym jest jednak brak nadziei, im więcej uwagi zwracają na własne grzechy ­ jak uczy św. Augustyn ­ tym skwapliwiej wyszukują je
u innych (por. Kazanie 19,2-3, LG, t. III).
Podążamy ze świadomością, że pielgrzymka nie jest krucjatą, ale jest czasem radosnej przemiany do pełni życia w radości i nadziei, serdeczności i dobroci, uprzejmości z twarzą szczerego uśmiechu. Nikt, kto wybiera się na pielgrzymi szlak, nie idzie przeciw komuś, ale niesie ze sobą trud pielgrzymiego wysiłku, serce pełne szczerych intencji, które obejmują Kościół kielecki, małżeństwa i rodziny, dzieci i młodzież oraz starsze pokolenie. Ten kosz dobra dopełnia się modlitwą za chorych i cierpiących, opuszczonych i samotnych, wątpiących i poszukujących. Te intencje modlitwy i duchowej ofiary dosięgają sprawujących władzę na wszystkich jej szczeblach i tych, którzy dziś bezbożnie wychodzą na ulice naszych miast – nie pomijając Kielc – aby obalać dobre obyczaje, piękno małżeństwa i rodziny, a dzieci i młodzież poddawać niewoli obyczajowego i moralnego zła.
3. Bracia i siostry! Będący w ofensywie przeciw Kościołowi katolickiemu – jego pasterzom i wiernym – bałwochwalczy kult rozumu, kolektywna i subiektywna prawda oraz  niegodne człowieka obyczaje chcą śmierci Boga oraz Jego i naszego milczenia. Zapominają jednak, że Bóg w Jezusie Chrystusie z nikim nie walczy, ale swoją cierpliwą miłością mówi nam w mocy Bożego Ducha, że Jezus Chrystus przyszedł, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości (por. J 10,10).
Dalecy więc jesteśmy od ponurego jansenizmu, ponieważ Bóg nikomu nie zabrania czystej miłości i radości, szczęścia i uśmiechu, uprzejmości i serdeczności, ale zawsze brzydzi się złem i zgorszeniem (por. Łk 17,1-2). Dlatego, drodzy pielgrzymi i wszyscy tworzący Kościół kielecki, nadal módlmy się wytrwale, i z wiarą prośmy, aby matki i córki, babcie i wnuczki były szanowne i kochane, a dar ich naturalnego i duchowego piękna niech ubogaca świat wokół nas: małżeństwa i rodziny, klasztory i szkoły, instytucje  kultury i sztuki oraz administracji i służby publicznej. Niech nasi ojcowie i synowie, dziadkowie i wnuki oraz ci, których Pan powołuje do kapłaństwa, żyją ideałami piękna wyrastającego z Ewangelii jako prawi ludzie, aby w ich życiu królowała prawda i odwaga, autentyczne ojcostwo, męskość i uczciwość. Prawdziwa miłość bowiem nigdy nie jest wulgarna i zaborcza, krzycząca i kolorowa, ale jest cicha, cierpliwa, nie unosi się pychą, wierna i wytrwała (por. 1 Kor 13,1-13).
Podążając pielgrzymim szlakiem 38 Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki i tej 7 Rowerowej na Jasną Górę, które jak co roku poprowadzą kolejne setki pielgrzymów, idźmy z Maryją w mocy Bożego Ducha pełni wiary, nadziei i miłości. Niech tak jak zawsze swoją modlitwą, o którą wszyscy uprzejmie prosimy, towarzyszy nam XIII grupa duchowa, nasze diecezjalne Radio eM oraz wierni całej diecezji gromadzący się na szlaku pielgrzymki, bądź modlący się w swoich parafiach podczas Apelu Jasnogórskiego.
Moi drodzy! Wszyscy potrzebujemy się wzajemnie. Pielgrzymka nie wyklucza nikogo i w tym jest piękno Kościoła, Matki naszej wiary, czego wzorem jest Maryja, Matka Bożego Syna, która prowadzi nas ku Niemu w mocy Bożego Ducha. Amen.

Z darem pasterskiego błogosławieństwa
    Wasz Biskup

† Jan Piotrowski