Ogłoszenia na V Niedzielę Wielkiego Postu, 26 marca 2023 r.

przez | 25 marca 2023

 

1. Dzisiejsza V Niedziela Wielkiego Postu zbliża nas do najważniejszych wydarzeń zbawczy w naszej wierze. Intencja dla Róż Różańcowych na miesiąc kwiecień: Modlimy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa jak i przez obywateli.

2. Wypowiadam słowo wdzięczności Parafianom, którzy skorzystali z daru uczestniczenia w Rekolekcjach Wielkopostnych. A w dniu wczorajszym przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania. Za uczestniczenie w rekolekcjach, drodze krzyżowej i gorzkich żalach możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
W sposób szczególny składam serdeczne Bóg zapłać naszemu Ojcu Rekolekcjoniście ks. Marcinowi Bączkowi za wygłoszone rekolekcje i skierowane do nas Słowo Boże. Niech Dobry Bóg błogosławi w dalszej posłudze kapłańskiej.

3. Pragnę podziękować: P.Jolancie Nocoń, P. Joannie Wrzesień i P.Annie Fendrych za posprzątanie naszej świątyni. Złożyły także ofiarę na kwiaty. Zapraszam kolejne dwie rodziny z ul. Górka w sobotę do południu.

4. Na ubezpieczenie Kościoła ofiarę złożyli: pewna osoba;

5. BÓG ZAPŁAĆ za złożone ofiary.

6. W tym tygodniu przypada:
w piątek Droga krzyżowa o godzinie 17.00
w sobotę nabożeństwo wynagradzające I sobót miesiąca o które prosiła Matka Boża
w Niedzielę po Mszy św. o godzinie 12.00 Gorzkie Żale

7. Można nabyć w zakrystii baranki wielkanocne, ofiara jest przeznaczona na wsparcie działań Caritas Diecezji Kieleckiej.

8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej „Gościa niedzielnego” i „Niedzieli”

9. Za tydzień będziemy przeżywać Niedziele Palmową. Poświęcenie palm na wszystkich Mszach świętych. Po wyjściu z kościoła u „Nidziczanek” możemy dziś nabyć palmy wielkanocne.

10. Pamiętam w moich modlitwach o solenizantach i jubilatach, a także o wszystkich chorych i przebywających w szpitalach.

11. Kazimierski Ośrodek Kultury zaprasza na projekcję filmu o Św. Józefie pt. „Opiekun”
2 kwietnia o godzinie 12.50.

Wszyscy Święci – módlcie się za nam