Ogłoszenia na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 31 marca 2024 r.

przez | 30 marca 2024

1. Życzę Wszystkim: Gościom spędzającym u nas święta i Wszystkim Parafianom pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech światło zwycięstwa nad ciemnością rozjaśnia nasze serca, a Jezus Zmartwychwstały napełnia nas nadzieją na lepsze jutro, na pokój, na zgodę w rodzinach i Ojczyźnie. Radosnych, pełnych wzajemnej miłości i bliskości świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

2. Dziękuję wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do dobrego przeżycia świąt. Bóg zapłać P.Wandzie Kruszyńskiej, oraz P.Wacławowi Ptakowi za śpiew, P.Katarzynie Bienias, za pomoc w przygotowaniu Liturgii Triduum Paschalnego. P.Pawłowi Latosowi, i P.Grzegorzowi Latosowi za czytanie męki Pańskiej. Wdzięczność kieruję do ministrantów: P.Jana Kotania, Jakuba Dymka, Huberta Kuca, Konrada i Alberta Jaskuły, Jakuba Durbasa i Michała Sobieraja za wyjątkowo piękną służbę, oraz wszystkim posługującym przy ołtarzu P.Agnieszce i Natalii Sobieraj. Gdy spoglądamy na pusty grób Pana Jezusa, to cieszą nasze oczy piękne kwiaty. Za co dziękuje wszystkim ofiarodawcom.
Słowa podziękowania pragnę w tym miejscu skierować do Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkim Druhom z Cudzynowic i z Kamyszowa dziękuję za wzorową postawę podczas adoracji Grobu Pana Jezusa i wytrwałą asystę liturgiczną przy grobie, oraz w dzisiejszą Rezurekcję. Wyjątkową troską o naszą świątynie na święta okazały się: P.Teresa Wiertek, P.Lucyna Hytroś, P.Helena Salomon, P.Lucyna i P.Anita Przebieracz. Złożyły również ofiarę na kwiaty do grobu.
Drodzy! Na następny tydzień proszę Rodziców Narzeczonych w czwartek do południa.

3. W dniu dzisiejszym nie ma Mszy o 8.00!

4. Jutro drugi dzień Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Msze święte tak jak w niedzielę. Ofiara składana w tym dniu na tacę jest przeznaczona na KUL.

5. Za tydzień Uroczystość Miłosierdzia Bożego. Trwamy od Wielkiego Piątku w Nowennie do Bożego Miłosierdzia.

6. Dziękuję za przesłane życzenia świąteczne.

7. Chrystus Zmartwychwstał Alleluja! Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!