X Tydzień Biblijny i II Narodowe Czytanie Pisma św.

przez | 13 kwietnia 2018

W dniach 15-22 kwietnia 2018 roku przeżywamy X Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (por. Dz 4,31). .

W kontekście obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 15 kwietnia 2018 roku przeżywamy II Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Przedmiotem lektury jest List św. Pawła apostoła do Rzymian. Uroczysta celebracja pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – z udziałem najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej – odbędzie się w katedrze na Wawelu i będzie całości transmitowana na żywo w TVP 1 o godz.10.00.

W Niedzielę Biblijną, która jest równocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego, każdy z nas po Komunii Św. otrzyma wyjątkowy dar. Będzie to Chleb życia pod postacią fragmentu Pisma Św. Z przygotowanych koszyczków – po krótkiej osobistej modlitwie – weźmiemy kartkę z zaznaczonymi wersetami Listu do Rzymian i Księgi Psalmów. Po powrocie do domu otwórzmy rodzinne Pismo Święte i każdy w najgłębszym skupieniu i powadze niech odczyta sobie otrzymany dzisiaj tekst. Niech on nam posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie i w rachunku sumienia – przez cały rok. Zaznaczmy go sobie. Niech będzie dla nas światłem i mocą na drodze naszego osobistego i narodowego życia przez wszystkie dni aż do następnej Niedzieli Biblijnej.