Wszyscy jesteśmy misjonarzami

przez | 15 października 2018

Przedostatnia niedziela października to Światowy Dzień Misyjny. 21 października rozpocznie się Tydzień Misyjny, który w tym roku będziemy przeżywać pod hasłem „Pełni Ducha i posłani”.

Tydzień Misyjny jest okazją do solidarności, modlitwy i wsparcia materialnego młodych ubogich Kościołów na krańcach ziemi i wyrażenia naszej troski o dzieła misyjne i tych, którzy niosą Dobrą Nowinę.

Niedziela Misyjna ustanowiona została w 1926 r. przez papieża Piusa XI. Jest to dzień patronalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W tym dniu Katolicy na całym świecie otaczają modlitwą i wspomagają ofiarą materialną misyjne dzieło Kościoła.

Ofiary, jakie  zbierane są w parafiach, przeznaczone są Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Pomagają najbardziej potrzebującym parafiom na terenach misyjnych oraz pracującym tam katechistom. Umożliwią prowadzenie  budowy, remontów kościołów i kaplic oraz duszpasterskich działań.  

Na Światowy Dzień Misyjny papież Franciszek kieruje Orędzie, które w tym roku jest szczególnie adresowane do ludzi młodych, którym poświecony jest październikowy Synod. Papież wyjaśnia w nim że „Przekazywanie wiary, będące istotą misji Kościoła, odbywa się przez „zarażanie” miłością, przez co radość i entuzjazm wyrażają nowo odnaleziony sens i pełnię życia. Upowszechnienie wiary przez przyciąganie wymaga serc otwartych, poszerzonych miłością.  Miłości nie można stawiać granic: jak śmierć potężna jest miłość (por. Pnp 8,6). A taka otwartość rodzi spotkanie, świadectwo, głoszenie; rodzi wzajemne dzielenie się w miłości z tymi wszystkimi, którzy są dalecy od wiary, okazują się jej obojętni, niekiedy niechętni i przeciwni jej.  Tłumaczy im również czym mają dziś być dla nich „krańce ziemi”, do których powinni docierać z Dobrą Nowiną. To „środowiska ludzkie, kulturowe i religijne wciąż jeszcze nieznające Ewangelii Jezusa i sakramentalnej obecności Kościoła, stanowią  najbardziej odległe „krańce ziemi”, do których, od czasu Paschy Jezusa, posłani są Jego uczniowie  i misjonarze, z pewnością, że zawsze jest przy nich Pan”.

We wszystkich kościołach w ciągu Tygodnia Misyjnego będą organizowane specjalne nabożeństwa  w intencji misji, z katechezami, Różańcem i Adoracją. Przygotowane zostały również materiały do przeprowadzenia katechezy w szkole o tematyce misyjnej.

Na dzień 1 października 2017 r. na misjach posługiwało 2.032 polskich misjonarzy i misjonarek. Przebywają oni w 97 krajach na wszystkich kontynentach. Najwięcej z nich pracuje w Afryce i na Madagaskarze – 811. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach pracuje – 802 misjonarzy i misjonarek z Polski, w Azji 333 polskich misjonarzy. W Oceanii pracuje 66 polskich misjonarzy, w Ameryce Północnej – 22.

Z diecezji kieleckiej obecnie na misjach przebywa siedmiu księży diecezjalnych, a ośmiu księży z diecezji to kapłani ewangelizujący w innych krajach, np. w USA (w Teksasie), w Kustodii Ziemi Świętej, w Irlandii, a także jako wędrowni katechiści. Na misjach pracuje także ok. 30 osób spoza duchowieństwa kieleckiego, pochodzących z diecezji kieleckiej.

Diecezja kielecka jest zaangażowana w pomoc misjonarzom. Od kilku lat prowadzona jest zbiórka „Makulatury na misje”, a od tego roku także elektrośmieci. Dzięki środkom uzyskanym ze zbiórek udało się zrealizować kilka dużych misyjnych projektów, wśród nich: budowę czterech studni w Afryce, pomoc w wyposażeniu kilku szkół, sierocińców, domów dla niepełnosprawnych, gdzie na co dzień pracują nasi misjonarze i misjonarki.

30 grudnia 2014 r. Biskup Kielecki Jan Piotrowski powołał do istnienia Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej.  Zadaniem tej instytucji jest m.in. wspieranie modlitewne i materialne dzieł misyjnych i misjonarzy pochodzących z terenu diecezji kieleckiej. Od tego czasu każdy pierwszy piątek miesiąca w diecezji kieleckiej jest również Piątkiem Misyjnym poświęconym modlitwie za misjonarzy. Ofiary zebrane na tacę w tym dniu służą wsparciu naszych misjonarzy.

W 2019 r. w październiku Kościół będzie przeżywał Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Ma być on szczególną okazją do modlitwy za misje i przebudzenia ducha misyjnego w Kościele. Papież Franciszek wskazał cztery wymiary działania, by dobrze go przeżyć. Jest to: osobiste spotkanie z Chrystusem  żyjącym w Kościele w Eucharystii, Słowie Bożym, modlitwie, osobistej i wspólnotowej,  świadectwo, formacja biblijna i miłosierdzie dla misji  – przejawiające się wsparciem finansowym dla placówek misyjnych oraz młodych Kościołów na terytoriach misyjnych.

Katarzyna Dobrowolska, Niedziela, KAI