świec jest wiele, a miłosierdzie jedno

przez | 9 grudnia 2017

Po raz 18. Caritas Polska, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska) w RP i Eleos Dzieło Miłosierdzia Kościoła Prawosławnego wspólnie organizują akcję ekumeniczną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

– Co roku na polskich stołach wigilijnych płoną miliony charytatywnych świec Caritas, z których dochód przeznaczony jest na wsparcie najbardziej potrzebujących dzieci. Idea akcji od początku nawiązuje do tradycji związanej z pustym miejscem przy stole wigilijnym. Światło świec zachęca Polaków, by zaprosili do swojego domu najbardziej bezbronnych i najmniejszych ludzi – podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

W zeszłym roku Caritas rozprowadziła w Polsce prawie 2,7 mln świec.

Tegoroczne hasło – „Miłosierdzie jest jedno” – podkreśla ekumeniczny charakter tego dzieła, które organizowane jest z zaprzyjaźnionymi organizacjami charytatywnymi. Pieniądze z akcji przeznaczane są na wsparcie edukacyjne, żywnościowe i medyczne. Dzięki niemu dzieci z niezamożnych i potrzebujących rodzin mogą wyjechać na wakacje i ferie. Pomoc dla dzieci świadczona jest także indywidualnie, w zależności od zaistniałych potrzeb, przez placówki pomocy i wolontariatu Caritas, działające w całym kraju.

Pomysł na wigilijną świecę Caritas zrodził się w 1993 r. w ośrodku pomocy dzieciom niepełnosprawnym w Rusinowicach. Rok później światło świecy zajaśniało na stołach w całej Polsce. W tym roku 10 gr z każdej świecy zostanie przekazane na projekty dla dzieci żyjących w fawelach w Ameryce Południowej.

– Zapalona świeca symbolizuje naszą łączność z tymi, którzy cierpią niedostatek, a jednocześnie jest szansą, aby podzielić się miłością, którą przyniosło Boże Dziecię na świat – przypomina ks. Franciszek Balion, dyrektor ośrodka Caritas w Rusinowicach.

Dzięki akcji Caritas, od 24 lat pomoc otrzymało kilka milionów dzieci z ubogich rodzin. Każda chętna osoba, która chciałaby wesprzeć Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, może zrobić to za pomocą świec, których dystrybucja odbywa się przez 44 Caritas diecezjalnych oraz liczne parafie na terenie całego kraju. Można również wysłać SMS o treści: ŚWIECA pod numer 72052 (koszt: 2,46 z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem: „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.

/tekst za GN 48/2017/