Sługa Boży ks. Wojciech Piwowarczyk

przez | 6 maja 2017

7 maja 2017r. we wszystkich kościołach diecezji kieleckiej będziemy modlić się o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka. W związku z tym, ks. biskup Jan Piotrowski kieruje do wiernych diecezji następujący komunikat:

Drodzy Bracia i Siostry!

Dnia 27 lipca 2017 roku przypadnie 25 rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka, którego toczy się proces beatyfikacyjny. Jest to dobra okazja do tego, aby przypomnieć sylwetkę świątobliwego kapłana naszej diecezji. Zachęcam Was, Drodzy Bracia i Siostry do żarliwej modlitwy o jego rychłą beatyfikację oraz o cud za jego wstawiennictwem.

Niech ta dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza będzie naszą wspólną modlitwą o beatyfikację Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka, aby nasza diecezja i Kościół zyskały nowego orędownika. Drodzy Bracia i Siostry przyjmijcie obrazek z wizerunkiem Sługi Bożego oraz z modlitwą o jego rychłą beatyfikację.

Wszystkim Braciom w kapłaństwie oraz wszystkim wiernym naszej diecezji
z serca błogosławię: † W Imię Ojca † i Syna, † i Ducha Świętego.

Wasz Biskup, Jan Piotrowski,    Kielce, dnia 4 maja 2017 r.

 

Kim był ks.Wojciech Piwowarczyk?

Urodził się 18 stycznia 1902 r. w miejscowości Kamienica, w parafii Gołcza, w szczęśliwej, pobożnej i wielodzietnej rodzinie Piwowarczyków.

Miał ośmioro rodzeństwa. W jego domu rodzinnym panował zbawienny zwyczaj: dzieci siadały w sadzie i słuchały jak ich ojciec czytał im Pismo Święte.

W wieku 9 lat rozpoczął swą edukację w szkole powszechnej w Gołczy, którą kontynuował podczas I wojny światowej, by po ukończeniu gimnazjum w Miechowie w 1923 roku, wstąpić do Seminarium Duchownego w Kielcach.

W 1927 przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Augustyna Łosińskiego i z entuzjazmem pełnił posługę duszpasterską w Wiślicy, Jędrzejowie, w parafii katedralnej i św. Wojciecha w Kielcach. Kapłańskie serce wkładał w działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej.

Po uzyskaniu w Uniwersytecie Warszawskim doktoratu na podstawie pracy doktorskiej p.t.: „Charakter. Jego istota”, biskup Czesław Kaczmarek mianował go spowiednikiem alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach,

a 26 lipca 1939 r. ojcem duchownym i profesorem. Posługę tę ks. Wojciech pełnił przez dziewiętnaście lat.

Czasy II wojny światowej stwarzały wiele wyzwań, które podejmował wraz z bł. Józefem Pawłowskim, niosąc w duchu miłosierdzia pomoc rannym i grzebiąc umarłych.

Alumni znajdowali u niego oparcie, nadzieję, wiarę, przykład wielkiego rozmodlenia, poświęcenia i dyspozycyjności.

Powszechnie nazywano go „ojcem”. Posługę wobec kapłanów i innych ludzi ks. Infułat Piwowarczyk, prawdziwie po ojcowsku i z odpowiedzialnością pasterza pełnił do końca swego życia.

Za Bożym natchnieniem założył żeńską wspólnotę życia konsekrowanego pod nazwą „Instytut Świecki Chrystusa Króla”.

Kierował się zawsze duchem misyjnym Kościoła i duchem miłosierdzia, czego mogły doświadczyć osoby potrzebujące pomocy, dla których organizował wczaso-rekolekcje w Szewnej Sułoszowej, Zielenicach, Pińczowie.

Zmarł w opinii świętości 27 lipca 1992 r. W 2006 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Ojca Wojciecha.