Rodo czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, a przepisy prawa kościelnego

przez | 16 czerwca 2018

25 maja weszło w życie tzw. RODO – czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Obowiązuje ono wszystkich: firmy, zakłady pracy, szkoły … także i Kościół. Co się w związku z ty zmieniło np. w kancelarii parafialnej? Konferencja Episkopatu Polski wydała „Dekret Ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim”. Kuria informuje, że w kancelarii parafialnej będą obowiązywały zasady takie jak w innych instytucjach publicznych:

 • Świadectwo chrztu lub inne zaświadczenie, może otrzymać jedynie pełnoletnia osoba, której dane dotyczą.

 • Świadectwo chrztu lub inne zaświadczenie dla nieletnich będą mogli otrzymać tylko i wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

 • Osoby trzecie nie mogą występować w sprawach, które ich bezpośrednio nie dotyczą.

 • Możliwość uzyskania jakiegokolwiek zaświadczenia czy świadectwa w kancelarii parafialnej przez osoby trzecie, będzie możliwe tylko ma podstawie prawnego pełnomocnictwa.

 • Uzyskanie świadectwa chrztu czy innego zaświadczenia w kancelarii parafialnej będzie możliwe po zweryfikowaniu tożsamości osoby proszącej, której dane dotyczą tzn. powinna okazać dowód tożsamości.

Jeżeli chodzi o uzyskanie informacji o przodkach z Parafialnych Ksiąg Metrykalnych: Chrztu, Małżeństw i Zgonów, to Proboszcz może udostępnić dane z Księgi Chrztów sprzed 100 lat, z Księgi Małżeństw sprzed 60 lat, a z Księgi Zgonów sprzed 50 lat, pod warunkiem, że osoba zainteresowana udokumentuje do czego są jej te dane potrzebne.

W związku z tym, że Kościół też obowiązują unijne przepisy RODO – czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych warto pamiętać o tym, że:

 • Przy posłudze religijnej nie ma obowiązku wyrażania zgody na gromadzenie danych osobowych. Jeżeli ktoś przychodzi i zgłasza pogrzeb to niejako automatycznie zgadza się na spisanie Aktu Zgonu w Parafialnej Księdze Zmarłych. Bez spisania takiego Aktu nie można pochować na terenie cmentarza parafialnego.

 • Przy zgłoszeniu chrztu dziecka proboszcz ma obowiązek spisania danych dziecka i rodzice na to wyrażają zgodę bez zgłaszania tego na piśmie. Chodzi tu o dane dotyczące tylko danej posługi religijnej, wymagane przez przepisy Prawa Kanonicznego, a nie inne.

 • Zmiany w Księgach dokonuje się za zgodą Sądu Biskupiego. Nic nie można w nich dopisywać, wymazywać itd. „na własną rękę”, bądź na prośbę zainteresowanego.

 • Prawo unijne pozwala na przesyłanie danych między instytucjami kościelnymi. Np. zaświadczenie o byciu chrzestnym, czy metrykę chrztu wydaje się do konkretnej parafii, a nie np. do Gminy, Sądu, czy Szkoły.

Inne informacje praktyczne przy załatwianiu spraw w kancelarii parafialnej:

 • Po różne zaświadczenia przychodzą osobiście osoby zainteresowane. Nie może babcia przyjść po metrykę chrztu, albo po zaświadczenie, że wnuczek może być chrzestnym: „Bo wnuczek długo pracuje i nie ma czasu…”.

 • Zaświadczenie o tym, że ktoś może być chrzestnym, albo świadkiem bierzmowania wydaje się w parafii faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania.

 • Chrzestnym, bądź chrzestną może być człowiek wierzący i praktykujący. Nie może nim być uczeń, który wypisał się z lekcji religii, albo ktoś, kto mieszka bez ślubu. Poza tym ma mieć 16 lat i wcześniej przyjął sakrament bierzmowania.

 • Mieszkający za granicą otrzymują zaświadczenie o tym, że mogą być chrzestnymi tam, gdzie chodzą do kościoła, w polskiej parafii, albo tzw. Misji Polskiej za Granicą, a nie tu, w parafii urodzenia.