rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

przez | 19 października 2016

Postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki wspominał dzisiaj  podczas audiencji Papież Franciszek:

„Dzisiaj (19 października) w liturgii wspominamy błogosławionego męczennika, księdza Jerzego Popiełuszkę. Odważnie dopominał się w sprawie robotników i ich rodzin, domagając się sprawiedliwości, godziwych środków do życia, cywilnej i religijnej wolności Ojczyzny. Słowa św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 12), uczynił mottem swej pasterskiej posługi. Niech te słowa będą dzisiaj również dla was, dla waszych rodzin i narodu polskiego wezwaniem do budowania sprawiedliwego ładu społecznego, w codziennym poszukiwaniu ewangelicznego dobra.”

Niech postać ks. Jerzego Popiełuszki, którego  prześladowano  zachęci nas do postawienia sobie pytania: czy my dzisiaj nie siejemy nienawiści do drugiego człowieka, do przeciwników politycznych, do kapłanów, do Kościoła,  do innych w ogóle ludzi?

Nienawiść, gniew, uprzedzenia zawsze  prowadzą do śmierci!

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” Nie rozsiewaj zła. Inni słuchają Twoich słów. Inni czytają Twoje słowa.