prośba biskupa kieleckiego

przez | 22 lutego 2020

Drodzy Diecezjanie!

Moja wielkopostna prośba jest wołaniem o naszą codzienną świętość, bowiem świętość jest powszechnym powołaniem wszystkich ochrzczonych i życiową drogą córek i synów Kościoła
w myśl ewangelicznej prawdy: „Wy jesteście solą ziemi (…) Wy jesteście światłem świata” (Mt 5,13a. 14).

Już wkrótce Środa Popielcowa otworzy przed nami drogę nawrócenia i wewnętrznej przemiany dzięki modlitwie, postowi i jałmużnie. Dlatego dzięki łasce wiary bądźmy solidarni między sobą, jedni drogi brzemiona niosąc (por. Ga 6,2). Na tej drodze Bóg, Ojciec Miłosierdzia,
w Jezusie i przez Jezusa, ofiaruje nam potrzebne łaski. Ta droga będzie owocna, jeśli pozwolimy prowadzić się Bogu wsłuchując się w słowo Jego Boskiego Syna, które jest zaproszeniem do nawrócenia: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15b).

Nawraca się tylko ten, kto żyje w świecie Bożych wartości, nie ulega modzie świata
i podszeptom szatana. Niech na tej drodze towarzyszy wam Maryja, Bolesna Matka Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela. Proszę was: w piątek 28 lutego módlcie się szczególnie
o świętość naszych kapłanów, bowiem jak pisała św. Teresa od Dzieciątka Jezus, modlitwa za kapłanów to modlitwa o świętość wszystkich ochrzczonych.

Niech mimo kapłańskich niedoskonałości, a nawet grzechów, obca będzie wam logika świata, który chce zachowywać cnotę kosztem cudzych grzechów. W tych intencjach modlę się razem z wami i za was, drodzy bracia i siostry.

Z darem pasterskiego błogosławieństwa

Wasz biskup

Jan Piotrowski