Podziękowanie za ofiary na misje

przez | 1 czerwca 2016

DRODZY DARCZYŃCY MISYJNEGO DZIEŁA DIECEZJI KIELECKIEJ

Z wielką radością pragnę podziękować za otwartość serca na rzecz misji. Kościół rozsiany po całym świecie tak bardzo potrzebuje naszego wsparcia. Niezależnie od tego gdzie znajdują się nasi bracia i siostry, pragniemy ich wspierać duchowo i materialnie. Pan Jezus nakazał apostołom by „ szli i nauczali wszystkie narody”. Daleko od swych domów i rodzin są nasi misjonarze i misjonarki. Oni są tak blisko tych najbardziej potrzebujących i nie znających Chrystusa. Nie możemy pozostawić ich samych. Na mocy chrztu świętego wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Dzieło Misyjne.

W ostatnim czasie dzięki Kapłanom i Państwa pomocy udało nam się zrealizować wiele projektów edukacyjnych, sanitarnych, charytatywnych, nowej infrastruktury, logistyki:

– budowa 2 studni głębinowych w Czadzie,

– dofinansowanie projektu MIVA POLSKA na zakup samochodu dla naszego misjonarza i jego parafian w Brazylii,

– dofinansowanie budowy kościoła na SRI LANCE,

– wykończenie szkoły w Zambii gdzie posługuje nasza misjonarka s. Judyta,

– dofinansowanie Sióstr Afrykanek posługujących wśród dzieci ulicy,

– dofinansowanie świeckiego misjonarza posługującego w Sudanie wśród dzieci ulicy,

– kompleksowy remont i wyposażenie sal katechetycznych w parafii św. Antoniego w Kokczetawie – Kazachstan,

– pomoc biednym mieszkańcom i realizacja projektu „szansa pracy” w Maggoty – Jamajka,

– pomoc parafii Puerto Ocopa – Peru – infrastruktura parafialna,

– realizacja projektu budowy domu parafialnego i sal katechetycznych – Peru,

– pomoc Kościołowi na Wschodzie, gdzie posługują nasi kapłani i siostry zakonne,

– zakup łodzi dla misjonarza w Peru,

– ponadto misjonarze otrzymują na bieżąco do odprawienia intencje Mszy św.

Nie da się wszystkiego wymienić. Każdego dnia realizujemy dzięki Waszej pomocy wiele projektów napływających do Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej. Każdą ofiarę przekazujemy misjonarzom i misjonarkom zgodnie z intencją ofiarodawcy. Za wielkie serce dziękujemy!!! W każdy pierwszy piątek miesiąca pamiętamy o Dziele Misyjnym. Nie sposób w tym dniu nie pamiętać o Was drodzy darczyńcy. Bez Waszej modlitwy i składanych ofiar nie bylibyśmy w stanie czynić tak wielkiego dobra. Przez Wasz dar serca stajecie się misjonarzami!!!

                                                                                             Bóg zapłać

                                                                                       Ks. Łukasz Zygmunt

                                                                 Dyrektor Diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych