Pielgrzymka – rekolekcje w drodze

przez | 15 lipca 2018

37. Kielecka Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 6 sierpnia z Wiślicy. Dwa tygodnie później, bo 20 sierpnia wyjedzie z Kielc VI Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej.

Hasłem tegorocznej pieszej pielgrzymki jest zawołanie „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.  Rozpocznie się ona już 5 sierpnia o godzinie 18 Mszą Świętą w Wiślicy pod przewodnictwem biskupa Mirosława Gucwy, misjonarza i nowego biskupa diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej. – „Na trasie będziemy prowadzić rozważania o pierwszych i tych najskuteczniejszych darach Ducha Świętego jakie otrzymujemy w sakramentach. W ten sposób chcemy na nowo odkrywać Jego Osobę i otwierać się na Jego działanie i dary. W tym wszystkim będą nam pomagać codzienne konferencje. Jedna, przygotowana przez ks. Grzegorza Stachurę i ks. Piotra Białka, a druga przez ks. Tomasza Siemieńca” – mówił ks. Jacek Iwan, kierownik pielgrzymki.

Pątnicy codziennie będą uczestniczyć w Mszy Świętej. Pielgrzymka liczy 13 grup. 14 z nich jest grupą duchową, która modlitewnie włącza się w trud pielgrzymowania. Pielgrzymi wejdą do Kielc 8 sierpnia. Na Wzgórzu Katedralnym o godzinie 15.30 odprawiona zostanie Najświętsza Ofiara pod przewodnictwem biskupa Jana Piotrowskiego, która będzie miała charakter dziękczynny. – „Biskup Kielecki jest z nami każdego dnia. Pielgrzymuje już po raz czwarty. Włączył się w nią aktywnie, modli się i przewodniczy Mszom św. na trasie” – dodał ks. Iwan.

Następnego dnia pielgrzymka wyruszy w kierunku Piekoszowa. – „Tego dnia zapraszamy również tych wszystkich, którzy mogą być z nami tylko jeden dzień, w szczególności pielgrzymów duchowych” – zapraszał ks. Jacek Iwan. O godzinie 11.00 w Piekoszowie odbędzie się Msza św.

13 sierpnia o godzinie 13.30 nastąpi wejście pielgrzymki na Jasną Górę. Tego dnia o godzinie 19.30 na Wałach Jasnogórskich zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Jana Piotrowskiego. – „W czasie tej pielgrzymki chcemy także pamiętać o 100-leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości. Będziemy to czynić podczas modlitwy Apelem Jasnogórskim, wspominając postacie świętych, takich jak bł. ks. Józef Pawłowski” – tłumaczył kierownik pielgrzymki.

Ciekawą nowością będzie specjalna aplikacyjna „Mobilny Pielgrzym”, dzięki której pątnicy zmierzający na Jasną Górę i ci z grup duchowych będą mieli dostęp do wszystkich tekstów udostępnianych przez organizatorów i bieżących komunikatów oraz relacji z trasy pielgrzymki. W aplikacji znajdzie się również aktualna lokalizacja pielgrzymki oraz specjalna mapa.

20 sierpnia z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kielcach wyruszy VI Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej. Potrwa ona 4 dni, podczas których rowerzyści odwiedzą Wiślicę, Mnichów i Lelów. Trasa o długości 250 kilometrów została podzielona na odcinki 10 i 15 kilometrowe z przerwami na modlitwę i wypoczynek. Pielgrzymka zakończy się 23 sierpnia Mszą Świętą w kaplicy Cudownego Obrazu NMP pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Kalety, biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej. Zapisy, poprzez stronę internetową, trwają do 10 sierpnia.

tekst za: em.kielce.pl