oktawa bożego ciała

przez | 16 czerwca 2017

Uroczystość Bożego Ciała przypada zawsze w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Jest to jedno z najważniejszych świąt katolickich. Dlatego przez kolejne osiem dni, zwane oktawą, trwają obchody głównego święta.

Podczas oktawy Bożego Ciała po mszy św. odbywają się wokół kościoła procesje z Najświętszym Sakramentem.

W czwartek po uroczystości Bożego Ciała kończą się ośmiodniowe obchody ku czci Najświętszego Sakramentu. Po procesji i błogosławieństwie eucharystycznym kapłan błogosławi przyniesione przez wiernych wianki splecione z kwiatów i ziół leczniczych. Wierni wraz z kapłanem proszą Boga, aby swoją opieką otaczał pola, łąki i lasy, strzegł przed zatruciem i zniszczeniem oraz pozwolił im wydać obfite owoce i plony.

Nasz udział w tych obchodach jest prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze bardziej jednoczy nas z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Oktawa Bożego Ciała jest szczególnym czasem łaski. Dlatego Kościół zachęca nas abyśmy nie zmarnowali tego czasu.

W czasie Oktawy Bożego Ciała – codziennie, w dni powszednie, po mszy świętej o godzinie 18.00 w naszym kościele – procesja eucharystyczna. W niedzielę w Oktawie Bożego Ciała procesja eucharystyczna po sumie.

Postarajmy się, aby nie zanikła tradycja naszych ojców.

W galerii zdjęcia z Bożego Ciała