Komunikat Biskupa Kieleckiego dotyczący poparcia ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

przez | 24 czerwca 2016

Kielce, dnia 14 czerwca 2016 r.

Nr OA –53/16

 

KOMUNIKAT

Drodzy Diecezjanie!

Podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 7-8 czerwca br., Księża Biskupi podjęli decyzję o poparciu inicjatywy „Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę”.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej na zebranie 100 tys. podpisów posiada zaledwie czas 3 miesięcy, począwszy od 15 czerwca. W związku z tym należy jak najszybciej podjąć działania, aby podjąć ogólnopolską akcję poparcia tej inicjatywy.

Zachęcam wszystkich ludzi dobrej woli, a zwłaszcza ruchy i stowarzyszenia katolickie naszej diecezji, do włączenia się w tę inicjatywę. Duszpasterze przygotują specjalne listy do złożenia podpisów.

 

Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa

                                                                                                     Wasz Biskup

† Jan Piotrowski

Od najbliższej niedzieli będziemy mogli również w naszej parafii poprzeć powyższą inicjatywę. Przy zbieraniu podpisów należy podać:

  1. Pełne imię (imiona) oraz nazwisko.
  2. Dokładne miejsce zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulicę oraz numer domu.
  3. Nie można podawać nazw skrótowych, takich jak: K. Wielka, W-wa, znaków takich jak: „—— ”, „j.w.” i tym podobnych.
  4. Czytelny, 11 cyfrowy numer PESEL

     Zainteresowanych prosi się o przygotowanie powyższych danych. Listy będą dostępne po każdej mszy świętej                w najbliższe niedziele lipca.