Dekret biskupa w sprawie pierwszej komunii

przez | 27 marca 2020

Kielce, dnia 27 marca 2020 r.

Nr OA – 43/2

DEKRET

W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi organizacji Pierwszej Komunii Świętej, postanawiam, co następuje:

1. W okresie, w którym szkoły pozostają zamknięte, są odwołane wszelkie spotkania duszpasterskie i organizacyjne z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami.

2. Po decyzji władz państwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, zostaną przeze mnie wydane wskazania duszpasterskie w odniesieniu do organizacji Komunii Świętych w parafiach naszej Diecezji.

3. Proszę do tego czasu nie podejmować żadnych wiążących decyzji oraz zachęcić rodziców do troski o duchowe przygotowanie dzieci do Uroczystości
I Komunii Świętej w rodzinach, które są Kościołem Domowym.

† Jan Piotrowski

BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII