Dekret biskupa kieleckiego w sprawie terminów I komunii świętej

przez | 20 kwietnia 2020

Kielce, dnia 20 kwietnia 2020 r.

 

Nr OA – 52/2

DEKRET

W związku ze stanem epidemii, niezależnie od decyzji o ewentualnym jego odwołaniu oraz otwarciu szkół, zarządzam, co następuje:

1. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej i Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej należy organizować w miesiącach powakacyjnych;

2. Termin i forma tych uroczystości będzie uzależniona od decyzji księdza proboszcza, w porozumieniu z rodzicami;

3. Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej odbywa się poprzez katechezę domową, na podstawie materiałów wskazanych rodzicom przez proboszcza lub katechetę.

† Jan Piotrowski

BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII