Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje nowy projekt w powiecie kazimierskim

przez | 16 marca 2018

Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje projekt „NOWY WYMIAR ŻYCIA” skierowany do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w szczególności do osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatów kazimierskiego i buskiego (bez gminy Busko Zdrój).

W ramach projektu powyższe osoby dotknięte ubóstwem mogą skorzystać z:

  • usług opiekuńczych w domu osoby niesamodzielnej świadczone przez opiekunki środowiskowe dojeżdżające do domów

  • uzyskania miejsca w mieszkaniu chronionym w Piasku Wielkim lub mieszkaniu wspieranym w Gorzkowie (dla osób w kryzysie mieszkaniowym)

  • wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego (rehabilitacyjnego) do domu osób przewlekle chorych

Więcej informacji: tel. 883 316 439

/ W imieniu Caritas

ks. Stanisław Słowik/