Wypominki

WYPOMINKI     2017/2018

Miłosierdziu Bożemu polecajmy zmarłych:

++ ks. Teofila Grudzińskiego, ks. Stanisława Sajana, ks. Stanisława Oczkowicza, ks. Jerzego Kantykę; Marię, Antoniego, Michała, Mariannę Pawlików; Teklę, Wincentego, Adelę, Annę Krawczyków;

1. Mariana Adamczyka; Stanisława, Irenę, Jana, Mariannę Kowalskich; Piotra, Władysławę Ściupidro; Pawła, Mariannę Kotaniów; Zofię, Stefana Adamczyków; 2.Aleksandrę, Feliksa, Wiktorię, Salomeę Kwietniów; Mariannę, Stanisława Cichych; 3. Zenonę, Tadeusza Rejdaków; 4. Leontynę Widłak; 5. Feliksa, Kunegundę, Wiktora, Janinę Kwietniów;6. Tadeusza Krzysztofczyka, zm. z r. Grzędów, Krzysztofczyków; 7.siostrę Marię, Stefana z r. Krzemińskich i Janusów; 8.Helenę, Bolesława Małeckich; 9. Stanisława, Stanisławę Krzemińskich; 10.Edwarda Waszkiewicza, z r. Nowaków, Waszkiewiczów; 11. z r. Kozików; 12. Mieczysława Cichego: 13. Stanisława Cebulę, Emilię,Leokadię, Stanisława Kwietniów; 14. Zofię, Juliana Kularów; 15. Mariannę, Stefana, Włodzimierza i dziadków Koziarów; 16.Helenę Gałęziowską, rodziców Kaszów; 17. Edwarda Koziarę, Anielę, Helenę, Szczepana Czubów; 18. Agatę, Stanisława Kotaniów; Helenę, Stefana Michalskich; 19. rodziców Kulów, Chećków; 20. Juliana, Helenę Nurkowskich; 21.Barbarę Więckowską, Mariannę, Mieczysława Latosów; 22. Mariannę, Stefana, Katarzynę, Jana Adamusików; Stanisława Chama; 23. Zofię, Stanisława Kozików; 24. Andrzeja, Zofię, Stanisława Motyków; 25. Wiesława Kozika;

26. Mariannę, Stanisława z r. Latosów, Kruszyńskich, Pietrzyków, Waszkiewiczów; 27. Stanisława Gałęziowskiego, Natalię, Stanisława Kasprzyków; Zofię, Stanisława Batorów; 28. Wiesława Noconia, Stanisławę, Józefa Kowalskich, Janinę Jędrzejczyk; 29. Stanisława Kreta, Bronisławę, Stefana Nowaków; 30. rodziców Chałanów, zm. z rodziny; 31. Janinę, Władysława Wrześniów; Marię, Stanisława Nowaków; 32. rodziców Zachariaszów, Juliana Batora, Annę Mrożek, Czesława Kota; 33. Adelę, Józefa, Jana, Mariannę Kordysiów; Katarzynę, Stanisława Dudków; 34. Filomenę, Stefana, Helenę, Floriana Mechelów; Zofię Koziarę, Kazimierza Fendrycha; 35.Mieczysława Wielocha, Kazimierza Żurka; 36. Adama Lonca 37. Leokadię, Stefana, Tadeusza Dymków; z r. Kałwów; 38. Mariannę, Józefa Nowaków; Mieczysławę, Henryka Szwajców; 39. Edwarda Nurkowskiego; z r. Czubów, Nurkowskich; 40. Annę, Ferdynanda Nowaków; Jadwigę, Henryka Hylewskich; 41. Walerię, Władysława Wrześniów; 42.Daniela Grzędę, z r. Sukienniczaków; 43.Danutę Wiejachę; 44. Marię, Stanisława, Janusza Gruszków; rodziców Jedynaków; 45. Stefana, Franciszkę, Edwarda Ptaków; 46. Stanisława, Wacława Batorów; Stanisławę Wrzesień; 47. Włodzimierza, Grzegorza Adamusików; Stanisława Widłaka, Piotra Musiała; Stanisławę, Antoniego Wójcików; rodziców Widłaków i Adamusików; 48. Józefa Przebieracza, Stanisławę, Jakuba, Stefana, Józefa Kałwów; 49. Stanisława, Sebastiana Sobierajów; Kazimierza Kowalskiego; rodziców Olejków; 50. Andrzeja Wdowika, Władysławę, Edmunda Tutajów;

51. rodziców Bożęckich, Zofię Więcek, Stanisława Prządę, 52. Ryszarda Jedynaka, Rafała Gaudyna, rodziców Saganów, z r. Kowalskich; 53. Janinę, Katarzynę, Jana Woźniczków; Marię, Jana Majów; Władysławę Gralak, Józefa Woźniaka; 54. Janinę Janigę; zm. z rodziny; 55. Annę Nowak; 56. Pelagię, Stanisława Sobierajów; Mariannę, Władysława Nurkowskich; 57. Juliana Nowaka, Jadwigę, Stefana Kotaniów; 58.Teklę, Franciszka Malarów; Franciszka Kozubę, 59. rodziców Gorgoniów; 60. Izabelę, Mieczysława Gorgoniów; 61. Wiesława Urbańskiego; 62. Irenę, Stanisława Ptaków; Mariannę, Edwarda Batorów; 63. Edwarda, Bronisława, Mariannę Sobierajów;64. Adelę Gorgoń, z r. Kupiszów; 65. Alinę Postrach, Marka, Włodzimierza, Mieczysława Kozików; rodziców Kozubów; 66. zm. z r. Skoczków, Kulów; 67. Józefę, Kazimierza Dymków; 68. Mariannę, Stanisława Płatków; Edwarda Sobieraja, z r. Olendrów; 69. rodziców Nurkowskich, Małeckich; 70. Tadeusza Cichego, rodziców Cichych, Kałwów; 71. Bronisława, Katarzynę, Piotra Koziarów; 72. Leokadię, Stanisława Kałwów; 73. rodziców Gruszków i Wilków; 74. Jacka, Stefana Chmurów; 75.rodziców Pudów;

76. Stanisława, Józefa, Stefanię Janigów; Stanisława Kozika; 77. Zofię, Mariana Latosów; 78. rodziców Jasonków; 79. Kazimierza, Michała, Walerię Kozików; Weronikę, Juliana Cichych; 80.Stefana, Andrzeja, Stanisławę, Piotra, Stanisława Kuców; Teofilę, Bronisława Nowaków; Marka, Stanisława Sobierajów; 81. Józefa Gorgonia, rodziców Janusów; 82. Jana, Zofię, Stanisława Widłaków; Stanisława, Annę, Tadeusza Sucheckich; 83. Mariannę, Stanisława Wrześniów; 84. Mariannę, Wincentego, Stanisława, Stefana, Czesława Saganów; 85. Otolię, Jana Grabowskich; Anielę, Juliana Czubów; 86. Janinę, Walentego Nurkowskich; 87. Stanisława, Stefanię, Mariana Gałęziowskich; z r. Gałęziowskich; 88. Adama Ściupidra; 89. Zofię, Stefana Nurkowskich; 90. Edwardę, Stefana Sobierajów; Janinę, Jana Opiłów; 91. Stanisława, Edwarda, Władysławę Wrześniów; Anielę Luty; 92. Edwarda Chama, Jana Piwowarczyka, rodziców Nowaków; 93. Mariannę, Wincentego Wiertków; Barbarę, Aleksandra Lipińskich; 94. Tadeusza Kłapcię, zm. z r. Nowaków; 95. Helenę, Jana Izbińskich; Halinę Zielińską; 96. Wandę, Antoniego Skutów; Janinę, Juliana Mechelów; 97. Zofię, Stanisława Leśniowskich; Genowefę, Czesława Witkowskich; 98. Jerzego Września; 99. Leokadię Tomczyk; 100. Alfreda Jaśtala;

101. Zofię, Józefa Chumikowskich; 102. Sylwię Mułę; 103. zm. z r. Pałaszów; 104. Władysławę, Helenę, Stefana Nowaków; rodziców Mikułów; 105. Otolię, Tadeusza Nowaków; 106. Helenę, Stefana Kozików; 107. Stanisławę, Stefana Kotaniów; 108. Mariannę, Henryka Kaczmarczyków; 109. Sebastiana Noconia; 110. Janinę, Mariana Wójcików; Zofię Janus; 111. Kazimierę, Zofię, Jana Kulów, Stefana Jopa, z r. Malarów; 112. Włodzimierza Adamusika, Józefa Maja, Janinę, Jana Noconiów; 113. Zofię, Franciszka Widłaków; Leokadię, Stanisława Kwietniów; 114. rodziców Kasprzyków, Tadeusza Kulę; 115. Mariana Września; Stefana Koziarę, z r. Koziarów; Otolię, Kazimierza Krawców; 116. Helenę, Mariana Gorgoniów; 117. Irenę, Stefana Widłaków; Janinę Kurowską, Marię, Władysławę, Stefana Latosów; 118. Mariana, Zofię, Helenę, Stanisława Musiałów; 119. Zofię, Jana, Kazimierza, Stanisława, Wincentego, Agnieszkę Widłaków; 120. Mariannę, Bronisława Zarębów; 121. Mariannę, Józefa Nowaków; 122. Michalinę Bladą, Mirosławę, Zygmunta Budów; Wiesława Wiejachę; 123. Stefanię, Bolesława Stokłosów; Marię, Józefa Wesołowskich; 124. Genowefę, Władysława Kulów; 125. Mieczysława, Kazimierę Ściupidro; 126. Bronisławę, Jana Świątków; 127. Mariannę, Józefa, Andrzeja Kwietniów; Zofię, Stanisława Kaczmarków; 128. Wiktora Kozika, rodziców Chećków; 129. Sylwestra Mikinę, rodziców Prządów; Antoninę, Wojciecha Michalskich; 130. rodziców Sokołowskich; 131. Bronisława, Wiktora Sobczyków; 132. z r. Kolczyków i Wierzbowskich; 133. Weronikę, Jana Ściupidrów; 134. Zofię Bagińską; 135. Zofię, Floriana Nurkowskich;136. Zofię Cham; 137. Halinę Kanię; 138. Józefę, Władysława Kałwów; Alicję Burczyn; 139. Władysława Kwietnia, Edwarda Barana, Krzysztofa Mrugałę; 140. Irenę, Bronisława Włudarskich;141. Wiesława Cichego;142. Helenę, Stefana Brzezińskich; 143. Zofię, Bogusława Kaczorów; 144. Lecha Kaszę;145. Barbarę Szwajcę;146.Kazimierza Wiejachę