ogłoszenia: 6 stycznia 2019r., Objawienie Pańskie

  1. Przeżywana dzisiaj doroczna Uroczystość Objawienia Pańskiego, przypomina nam o miłującym Bogu, który chce objawić się całemu światu. Mędrcy ze Wschodu, oddając należny hołd Jezusowi narodzonemu w Betlejem doświadczają Bożej miłości, a następnie głoszą tę miłość tym, wśród których żyją. Jednocześnie dziś cały Kościół wspiera misjonarzy, którzy współcześnie żyjącym ludziom głoszą Ewangelię. Nasza ofiara składana na tacę niech będzie wyrazem włączenia się w dzieło misyjne.

  2. Podtrzymujemy zwyczaj znaczenia naszych domów poświęconą kredą pisząc na drzwiach C+M+B 2019. Są to pierwsze litery łacińskiego sformułowania: Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi).

  3. Następna niedziela jest Niedzielą Chrztu Pańskiego.

  4. W imieniu parafian dziękuję za ofiarę i posprzątanie kościoła rodzinom Kaniów i Kałwów. Na sobotę rano proszę dwie rodziny z Rynku.

  5. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.

  6. Solenizantów i jubilatów tego tygodnia otoczmy modlitwą.