INTENCJE: 1 – 7 listopada 2021 r.

przez | 30 października 2021

PONIEDZIAŁEK, Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 2021 r.

godzina 8.00 Śp. Wandę, Kazimierza Chećków, Helenę, Stanisława Kulów, Halinę, Kazimierza Sobczyków, Marię, Kazimierza, Tadeusza, Mariannę, Wiktora Kozików, Stefana Mola, Tadeusza Dymka, Henryka Muchę, Władysława Słupika, Gustawa Kieliana, zmarłych Jasonków, Chećków, Makuchów, Kulów
Na cmentarzu 12.00 Za Parafian

WTOREK, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 2 listopada 2021 r.

15.00 Msza święta i procesja wokół kościoła z modlitwą wypominkową za zmarłych.
18.00 Śp. Piotra w rocznicę, Katarzynę, Edwarda, Bronisława, Antoniego, Janinę, Stefana, Stanisława, Wiesławę, Wiktorię, Franciszka Koziarów, Barbarę Więckowską, Mariannę, Mieczysława, Władysławę, Stefana, Stanisławę, Antoniego Latosów, Filomenę, Stefana, Helenę, Floriana Mechelów, Franciszkę, Franciszka, Janinę, Wincentego Janusów, Tadeusza Cichego, dusze w czyśćcu cierpiące

ŚRODA, 3 listopada 2021 r.

godzina 18.00 Śp. ks. Waldemara Pawlika – od rodzin Molów z Kamyszowa
18.30 Śp. Stanisław Kozik

CZWARTEK, 4 listopada 2021 r.

godzina 18.00 Śp. Edwarda Ptaka
18.30 Śp. Irenę Adamusik – od Zofii Ptak z rodziną

PIĄTEK, 5 listopada 2021 r.

godzina 18.00 Śp. Stanisława Sobieraja – od Wojciecha
18.30 Śp. Irenę Bator – od syna Włodzimierza

SOBOTA, 6 listopada 2021 r.

godzina 18.00 Śp. Stanisława Rasałę w rocznice, Józefę Rasałę, Zofię, Andrzeja, Stanisława, Feliksa Motyków, Stanisława, Mariannę, Stanisławę Wrześniów, Stanisława Cebulę, zmarłych Batorów, Kulów, Ciszewskich

XXXII NIEDZIELA, 7 listopada 2021 r.

godzina 8.00 Śp. Jana, Annę, Tadeusza, Kazimierza Krzysztofczyków, Bolesława, Helenę, Daniela Grzędów, Jadwigę, Marcina, Szymona Kuninów, Wiesławę, Stanisława Wasilewskich, Adama Kaszę, Henryka Nowaka, Adelę Gorgoń, Tadeusza Kłapcię, Stanisława Kreta, zmarłych Leśniowskich, Kotaniów, Kupiszów, Marców
10.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Naczelnika Urzędu Miasta i pracowników GKOŚ oraz Prezesa Kazimierskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i wszystkich pracowników
12.00 Śp. Stanisława Gałęziowskiego